Terapia Holding

Źródło: Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, “Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii” Oficyna Wydawnicza “Impuls”. Kraków 2000, www.impulsoficyna.com.pl Tekst zamieszczono za zgodą autora i wydawcy. M. Welch (Wroniszewski, Golec, 1991; Jaklewicz, 1983) opracowując...

Duchowy wymiar psychiki osób autystycznych

Lucyna Bobkowicz – Lewartowska, Instytut Pedagogiki / Uniwersytet Gdański Punktem wyjścia moich rozważań nad przejawami duchowego wymiaru psychiki osób autystycznych jest pytanie, dlaczego sfera ta jest często niedoceniana lub nie w pełni dostrzegana w procesie...