AUTYZM 13

AUTYZM 13

W AUTYZMie nr 13 interesujące tematy, w większości prezentowane podczas konferencji naukowej „Autyzm – i co dalej” (Sopot, 4.12.2012).:

Spis treści

Jolanta Wierzba – Autyzm a zespoły genetyczne.

Alina T. Midro, Barbara Panasiuk – Autyzm i chromosom 15.

Hanna Jaklewicz – Trudności diagnostyczne specyficznych zaburzeń rozwoju mowy.

Zbigniew Szot, Tomasz Szot – Rola ruchu w terapii na przykładzie  osób z rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi.

Danuta Kłopocka – Tożsamość osób ze spektrum autyzmu. Wspomaganie rozwoju.

Dorota Ślepowron-Korwin – Rola zajęć plastycznych  w edukacji i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem. Scenariusz zajęć arteterapeutycznych z ceramiki w obszarze uczenia teorii umysłu.

Magdalena Kaźmierczak – Rozwijanie funkcjonalnych umiejętności komunikowania się dzięki PECS.

Beata Gajewska – Autystyczna intymność. Propozycje edukacyjne.

Agnieszka Mądrzejewska – Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem autystycznym.

Anna Dobrowolska – Na przekór złym rokowaniom – droga rozwoju i edukacji Kuby.

Paweł Pflegel – Przegląd badań.

Ewa Szmytkowska – Autyk u stomatologa.