Społeczność farmy

Społeczność farmy jako alternatywa mieszkaniowa dla osób z autyzmem. Dzisiejsza populacja uczniów z autyzmem to przyszli autystyczni dorośli.

Co roku w wiek dorosłości wchodzi spora grupa osób z autyzmem i co roku wiele rodzin staje przed problemem – co dalej ?

Model farmy –  zielonego folwarku – istnieje w USA od dziesięcioleci. Najstarsza, istniejąca od roku 1913 jest Gould Farm w zachodniej Massachussetts, która jest przystanią dla chorych z zaburzeniami psychicznymi, jednak  zamknięta dla osób z autyzmem. Podobnej grupie służy Cooper Riis w Północnej Karolinie. Modelowa dla długoterminowej opieki nad dorosłymi z autyzmem Farma Bittersweet w Ohio posiada długą liczbę osób oczekujących. Godny naśladowania jest też Innisfree  Village w Wirgini. Na tym wzorze  opierają się twórcy nowej amerykańskiej farmy SAGE Croosing, gospodarstwa  otwartego dla najbardziej zaburzonych dorosłych z autyzmem.

Przez lata zbadano i udokumentowano korzyści wypływające ze stylu pracy w gospodarstwie i życia na wsi. Przed pracownikami stawiane są różnorodne zadania, co rozwija ich funkcje poznawcze i pozwala uniknąć nudy.

Podkreśla się bezpieczeństwo, ciszę i nieskomplikowane, celowe prace, których efekt jest zawsze widoczny. Zamiast zamiatania, lub siedzenia przy taśmie montażowej (co szczególnie dotyczy osób z autyzmem) niepełnosprawni farmerzy zbierają jaja, pracują w ogrodzie czy karmią zwierzęta.

Na prezentowanym filmie przedstawiona jest społeczność SAGE Croosing i model życia, który chcemy naśladować na farmie Fundacji Domu Raina Mana w Kwiekach.