Kodeks etyczny pracy z dziećmi i osobami dotkniętymi autyzmem

Kodeks etyczny pracy z dziećmi i osobami dotkniętymi autyzmem

Dr Renata Stefańska-Klar, psycholog sformułowała listę zasad, które można potraktować jako kodeks etyczny pracy z dziecmi i osobami dotkniętymi autyzmem.

Read Article →
Jaką wybrać terapię dla dziecka

Jaką wybrać terapię dla dziecka

Przewodnikiem przez różnorodność teorii i terapii autyzmu powinno być dziecko. Kiedy zetkniesz się z nową ideą, zadaj sobie pytanie, czy takie podejście pasuje do twojego…

Read Article →
Zaburzenia sensoryczne i zaburzenia procesów myślenia osób z autyzmem

Zaburzenia sensoryczne i zaburzenia procesów myślenia osób z autyzmem

Niektóre osoby z autyzmem wykazują zaburzenia funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Zaburzenia te mogą dotyczyć zarówno zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu jak i czucia…

Read Article →
Podstawy integracji sensorycznej (SI)

Podstawy integracji sensorycznej (SI)

Od 1998r. pracuję jako psycholog z dziećmi z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego; zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Moje zainteresowanie metodą integracji sensorycznej A.J. Ayres…

Read Article →
Terapia Integracji Sensorycznej jako część szeroko rozumianej pomocy osobom autystycznym

Terapia Integracji Sensorycznej jako część szeroko rozumianej pomocy osobom autystycznym

Kiedy w latach 1984/85 zaczęliśmy wgłębiać się w teorie A. J. Ayres i stosować elementy Terapii Integracji Sensorycznej w leczeniu początkowo siedmiorga dzieci, mieliśmy wrażenie,…

Read Article →
Czym jest TEACCH?

Czym jest TEACCH?

Na temat programu TEACCH często słyszy się nieprawdziwe opinie. Niektórzy sądzą, że “TEACCH nie pozwala na terapię zawodową”, “TEACCH ma niskie oczekiwania”, czy też “TEACCH…

Read Article →
Podstawowe informacje na temat TEACCH

Podstawowe informacje na temat TEACCH

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children (Leczenie i Edukacja Dzieci z Autyzmem i Upośledzeniem Komunikacji) Paul Trehin, Autisme France TEACCH jest znany…

Read Article →
Uzasadnienie ważności stosowania terapii ruchowej

Uzasadnienie ważności stosowania terapii ruchowej

Pierwsze próby ukierunkowanej terapii ruchowej w Polsce podjęto w 1991 roku w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Osób Autystycznych w Gdańsku… Wprowadzenie W wyniku tych poszukiwań…

Read Article →
Zestaw ćwiczeń ruchowych wykorzystywanych w terapii dzieci autystycznych

Zestaw ćwiczeń ruchowych wykorzystywanych w terapii dzieci autystycznych

Zaprezentowane ćwiczenia są wynikiem 13 letnich doświadczeń Autora dotyczących terapii ruchowej dzieci autystycznych. W sumie w terapii tej na przestrzeni lat 1991 – 2003, uczestniczyło…

Read Article →
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego (Developmental Movement) została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne (1997) w Wielkiej Brytanii. Tworząc tę metodę Sherborne oparła się na teorii i praktyce…

Read Article →