Jak pomóc osobom autystycznym na co dzień?

Jak pomóc osobom autystycznym na co dzień?

Osoby z autyzmem odczuwają tak jak inni, maja swoje potrzeby i pragnienia, a zarazem często mają duży problem z ich zakomunikowaniem. Robią to jednak najlepiej…

Read Article →
Potrzeba intymności u osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym

Potrzeba intymności u osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym

Wychowanie seksualne bardzo opornie znajduje miejsce w codziennym nauczaniu dzieci i młodzieży. Głosy za i przeciw tej formie edukacji są w społeczeństwie równo podzielone. Jest…

Read Article →
Jak zachęcić dziecko do komunikowania się.

Jak zachęcić dziecko do komunikowania się.

Dzieci z autyzmem znacznie lepiej komunikują się w warunkach rozwijających i wspierających ich wysiłki. Aby dziecko mogło zacząć efektywnie porozumiewać się, spełnione powinny zostać dwa…

Read Article →
Zrozumieć przyjaciół z autyzmem. Uczymy dzieci akceptować inność.

Zrozumieć przyjaciół z autyzmem. Uczymy dzieci akceptować inność.

Prezentowany program „Zrozumieć przyjaciół z autyzmem” został przygotowany dla uczniów klas początkowych i średnich. Niniejszy artykuł zawiera plany zajęć i wykaz potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Read Article →
Wskazówki dla nauczycieli – jakie są osoby z autyzmem

Wskazówki dla nauczycieli – jakie są osoby z autyzmem

Osoby cierpiące na autyzm mają kłopoty z umiejętnościami organizacyjnymi, niezależnie od wykazywanego poziomu inteligencji lub wieku. Nawet dotknięty autyzmem uczeń “piątkowy”, posiadający fotograficzną pamięć, może…

Read Article →
Kiedy twój przyjaciel ma niepełnosprawne dziecko

Kiedy twój przyjaciel ma niepełnosprawne dziecko

Niepełnosprawne dziecko w rodzinie wywołuje bardzo duże napięcie u obojga rodziców i reszty rodzeństwa. Wielu z nas chciałoby pomóc, ale nie wie jak to zrobić…

Read Article →