Zarząd i Rada

Fundacja została zarejestrowana 28.10.2005

pod nr KRS 0000243408

Działalność Fundacji reguluje Ustawa o Fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 (Dz.U. z 1991 Nr 46 poz. 203) oraz Statut Fundacji.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Ewa Szmytkowska

 

Wiceprezes Zarządu – Teresa Waśniewska-Muskat

Rada Fundacji

Prezes Rady – Kamila Chmielewska
Wiceprezes Rady – Janina Lewandowska-Teofilewska
Sekretarz Rady – Grażyna Rutkowska

 

Rada Programowa

Anna Dehnel

Jacek Dehnel

Urszula Jackowiak

Anna Roszkowska

Ewa Szczypior

Grzegorz Szmytkowski

Zbigniew Szot

Halina Sulima

Andrzej Tokarski