Misja

Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja powstała z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Została zarejestrowana 28 października 2005 r. pod nr KRS 0000243408. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W Fundacji wszyscy pracują wolontarystycznie.

Działalność Fundacji reguluje Ustawa o Fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 (Dz.U. z 1991 Nr 46 poz. 203) oraz Statut Fundacji.

Misja.

Misją Fundacji jest niesienie  pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy  o autyzmie, a w dalszej perspektywie – stworzenie Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.

Istnieje już projekt domu, ciągle zbieramy środki na budowę. Temu celowi przyświecają akcje charytatywne prowadzone prze Fundację (koncerty i aukcje), odkładamy na konto budowy wszystkie przekazywane nam darowizny i 1% z podatków, wpłacany Fundacji przez podatników.

Po co to wszystko?

Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo. W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na osoby z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie.