Jak zamówić

Pismo AUTYZM /  ISSN  1644-5899

Jest jedynym  pismem na temat autyzmu systematycznie ukazującym się w Polsce od roku 2001.

Wydawcą pisma jest Fundacja Dom Rain Mana.

81-881 Sopot

ul. Kolberga 6 B/25

tel.: 58 551 84 72

e-mail: fundacja@domrainmana.pl

 

Pismo przygotowuje Zespół Redakcyjny:

  • Prof. dr hab. Zbigniew Szot (redaktor naczelny)
  • Doc dr hab. Jolanta Wierzba
  • mgr Ewa Szmytkowska (redaktor opracowań)
  • mgr Paweł  Pflegel (współpraca)
  • Prof. dr hab. Hanna Jaklewicz

Korekta

  • mgr Ewa Różańska

Zamówienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zamawiającego (lub nazwa instytucji)
  • adres wysyłki  (jeśli zamawiamy dla instytucji  także numer NIP )
  • wyszczególnione numery  AUTYZMu, które zamawiamy

Zamówienia prosimy wysyłać na email: 

fundacja@domrainmana.pl

 

Koszty i płatność

Pismo  w cenie 8 zł + koszt wysyłki (od 3 zł za przesyłkę do 3 egz.).

Numery AUTYZMu nr 12 i nr 13 – po 5 zł za egzemplarz.

Płatność PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI prosimy przelać na podane na dołączonym rachunku konto Fundacji Dom Rain Mana

ING Bank Śląski 30 1050 1764 1000 0022 9906 6064