Jak zamówić

Pismo AUTYZM /  ISSN  1644-5899

Jest jedynym  pismem na temat autyzmu systematycznie ukazującym się w Polsce od roku 2001.

Zamówienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zamawiającego (lub nazwa instytucji)
  • adres wysyłki  (jeśli zamawiamy dla instytucji  także numer NIP )
  • wyszczególnione numery AUTYZMu, które zamawiamy

Zamówienia prosimy wysyłać na email:  [email protected]

PROMOCJA
Koszty i płatność

Wszystkie dostępne numery AUTYZMu  – od nr 14 po 5 zł za egzemplarz

Koszt wysyłki wg aktualnej taryfy pocztowej (4 zł za przesyłkę do 3 egz.).

———————

Wydawcą pisma jest Fundacja Dom Rain Mana.

81-881 Sopot, ul. Kolberga 6 B/25

tel.: 58 551 84 72,

e-mail:  [email protected]

Pismo przygotowuje Zespół Redakcyjny:

  • Doc dr hab. Jolanta Wierzba
  • mgr Ewa Szmytkowska (redaktor opracowań)
  • mgr Ewa Różańska