Sprawozdania

Drodzy darczyńcy i użytkownicy serwisu domrainmana.pl, chcielibyśmy jak najpełniej informować was o tym co się dzieje w Fundacji i ile środków potrzebnych na budowę Farmy udało nam się zgromadzić. Dlatego zdecydowaliśmy się publikować na naszych stronach sprawozdania z działalności Fundacji. Serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie.

2007

Sprawozdanie z działalności za rok 2007 (PDF)

2008

Sprawozdanie z działalności za rok 2008 (PDF)

2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 (PDF)

2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 (PDF)

2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 (PDF)

2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 (PDF)

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 (PDF)

2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 (PDF)

Sprawozdanie z działalności za rok 2013 (PDF)

2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 (PDF)

Sprawozdanie z działalności za rok 2014 (PDF)

Bilans-za-rok-2014 (PDF)

Informacja-dodatkowa-za-rok-2014 (PDF)

2015

Bilans 2015 (PDF)

RZIS 2015 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (PDF)

2016

Bilans 2016 (PDF)

RZIS 2016 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (PDF)

Informacja dodatkowa za rok 2016 (PDF)

2017

Wprowadzenie 2017 (PDF)

Bilans 2017 (PDF)

RZIS 2017 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (PDF)

Informacja dodatkowa za rok 2017 (PDF)

2018

Sprawozdanie finansowe (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne (PDF)

2019

Sprawozdanie finansowe (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne (PDF)

2020

Sprawozdanie finansowe (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne (PDF)

Bilans, RZiS (PDF)

Przychody statutowe (PDF)

Przychody finansowe (PDF)

Koszty statutowe (PDF)

2021

Wprowadzenie (PDF)

Sprawozdanie Merytoryczne (PDF)

Bilans (PDF)

Rachunek Zysków i Strat (PDF)

Informacje dodatkowe (PDF)

2022

Koszty statusowe (PDF)

Przychody finansowe (PDF)

Przychody statutowe (PDF)

Sprawozdanie finansowe (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne (PDF)

2023

Koszty statusowe (PDF)

Przychody finansowe (PDF)

Przychody statutowe (PDF)

Sprawozdanie finansowe (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne (PDF)