PISMO AUTYZM - PROMOCJA

PISMO AUTYZM – PROMOCJA

Autyzm (ASD) przestał być rzadko spotykanym zaburzeniem.  Statystyki pokazują zatrważający wzrost występowania autyzmu i odzwierciedlają to, co obserwujemy w naszym otoczeniu. Prawie każdy zna dziecko z autyzmem, autyzm zdarzył się w jego sąsiedztwie, czy nawet rodzinie. Diagnoza ASD spada często na ludzi jak grom z jasnego nieba  i wprowadza w dotąd harmonijne życie niepokój i obawę o jutro.  

Pismo AUTYZM /  ISSN  1644-5899

Jest jedynym  pismem na temat autyzmu systematycznie ukazującym się w Polsce od roku 2001.

Zamówienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zamawiającego (lub nazwa instytucji)
  • adres wysyłki  (jeśli zamawiamy dla instytucji  także numer NIP )
  • wyszczególnione numery AUTYZMu, które zamawiamy

Zamówienia prosimy wysyłać na email:  [email protected]

PROMOCJA
Koszty i płatność

Wszystkie dostępne numery AUTYZMu  – od nr 14 po 5 zł za egzemplarz

Koszt wysyłki wg aktualnej taryfy pocztowej (4 zł za przesyłkę do 3 egz.).