Pismo AUTYZM

 ISSN  1644-5899

Jest chyba jedynym  pismem nt. autyzmu

systematycznie ukazującym się w Polsce od roku 2001.

 

Wydawcą jest Fundacja Dom Rain Mana
 ul. Kolberga 6 B/25
81-881 Sopot
tel.: 58 551 84 72
e-mail: fundacja@domrainmana.pl

 

Przygotowuje Zespół Redakcyjny:

Prof. dr hab. Zbigniew Szot (redaktor naczelny)
Doc dr hab. Jolanta Wierzba
Prof. dr hab. Hanna Jaklewicz
mgr Ewa Szmytkowska (redaktor opracowań)
mgr Paweł  Pflegel (współpraca)

 

Korekta

mgr Ewa Różańska

 

Zamówienia można wysyłać na email:

fundacja@domrainmana.pl
Pismo w cenie 8 zł + koszt wysyłki (od 3 zł za przesyłkę do 3 egz.).
Płatność PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI na podane na dołączonym rachunku konto Fundacji Dom Rain Mana
ING Bank Śląski 30 1050 1764 1000 0022 9906 6064
ostatnie numery AUTYZMU nr 12 i nr 13 – po 5 zł za egzemplarz