Nasze doświadczenia…

Nasze doświadczenia…

Patrząc na dorosłe dziś osoby z autyzmem, poznając ich doświadczenia, analizując drogi ich  rozwoju i oceniając obecny  poziom ich  funkcjonowania można by  dokonywać daleko bardziej  świadomych wyborów co do sposobu i rodzaju leczenia, terapii i edukacji autystycznych dzieci, niż mogli to kiedyś robić rodzice dzisiejszych dorosłych.

A jednak – nie widzę zainteresowania tematem… pozostawieni sami sobie rodzice  borykają się z życiem swoim i swoich doroslych dzieci, a młodzi rodzice autystycznych dzieci  nadal błądzą po omacku…