„Zrozumieć autyzm” – nowy cykl spotkań

„Zrozumieć autyzm” – nowy cykl spotkań

O autyzmie mówi się coraz więcej, bo też z każdym rokiem rośnie liczba osób dotkniętych tym zaburzeniem rozwojowym. Comiesięczne spotkania „Zrozumieć autyzm”

organizowane przez Uniwersytet SWPS i Fundację Dom Rain Mana, mają pokazać zaburzenie z perspektywy osób, które na co dzień doświadczają odmienności osób z autyzmem.

„Autyzm i jego terapie – wprowadzenie do tematu” to pierwsze spotkanie z cyklu, które odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS.
Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju człowieka, mającym wiele odmian. W praktyce oznacza to, że u dotkniętych nim osób obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju: komunikowania się, kontaktów społecznych, zachowania, odbioru zmysłowego bodźców.Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt i zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Według danych organizacji Autism Europe 0,6% populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.).
Zrozumieć świat autyka

Cykl spotkań „Zrozumieć autyzm”, adresowany do studentów, nauczycieli i rodziców, jest przede wszystkim próbą dotarcia do świata osób autystycznych, które żyją obok nas i ze względu na chorobę spotykają się często z niezrozumieniem. Prowadzący spotkania to rodzice i terapeuci osób z autyzmem z Fundacji Dom Rain Mana, stąd praktyczny charakter prezentacji – nie zabraknie w nich informacji opartych na osobistych i zawodowych doświadczeniach prelegentów.
Autyzm i jego terapie – wprowadzenie do tematu

W trakcie pierwszego spotkania prowadząca mgr Ewa Szmytkowska omówi kryteria diagnostyczne ASD oraz zaburzenia, które najczęściej towarzyszą autyzmowi, w tym zaburzenia integracji sensorycznej i problemy jelitowe. W prezentacji zostaną także przedstawione niektóre z terapii autyzmu.
Prowadząca

Mgr Ewa Szmytkowska – prezes Fundacji Dom Rain Mana, redaktor pisma „Autyzm”, autorka artykułów nt. autyzmu drukowanych w „Dziecku Autystycznym”, w „Pomoście”, w „Świetle i Cieniach” i „Niebieskiej Linii”. W charakterze wykładowcy i trenera prowadziła liczne warsztaty i szkolenia nt. autyzmu w latach 1991-2015. Odbyła szkolenia w zakresie terapii dzieci z autyzmem (terapii behawioralnej, TEACCH, Integracji Sensorycznej, Sherborne, Growning Minds, Autyzm i edukacja oraz odbyła 2 wizyty studyjne w ośrodkach dla osób autystycznych w Norwegii (1991 r.) i Danii (1999 r.). Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych autyzmowi. Matka 33-letniego mężczyzny z autyzmem.

Kolejne spotkania w ramach cyklu „Zrozumieć autyzm”

18 maja 2016 r. – „Problemy biologiczne w autyzmie”, prowadząca: mgr Agata Badura
8 czerwca 2016 r. – „Historia Kuby z ASD – rozwój na przekór złym rokowaniom”, prowadząca: Hanna Dobrowolska

 

Zgłoszenia

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin i miejsce

27 kwietnia 2016 r., godz. 17.00-19.00
Wydział Zamiejscowy w Sopocie Uniwersytetu SWPS, ul. Polna 16/20, aula 015