PTSD

Co powoduje PTSD u osób z autyzmem? Opublikowano: The Communicator, biuletyn The Autism National Committee (lato 1998) Słuchając ludzi z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, można dojść do przekonania, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach zachowanie tłumaczone jako...

Fakty i mity o stosowaniu procedur awersyjnych

Źródło: The Autism National Committee, 1995 Tłum. Katarzyna Potrzebka Przedruk za zgodą organizacji Children Injured by Restraint and Aversives http://users.1st.net/cibra/index.htm MIT: Niektóre osoby niepełnosprawne mają tak duże trudności z normalnym...

Kampania przeciwko niedozwolonemu postępowaniu

Źródło: Pat Matthews, Irish Society for Autism. Campaigh Against Prohibited Procedures LINK 25 (1999), Tłumaczenie: Paweł Pasznicki (Impuls Krakowski, Kwartalnik Informacyjny Krakowskiego Oddziału KTA, Nr.20, Kraków 1999) Irlandzkie Towarzystwo Autyzmu, w porozumieniu...

Dziecko autystyczne i jego lęki

Hanna Jaklewicz – Uniwersytet Gdański Andrzej Gardziel – Oddział Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie Lęk jest tym uczuciem, które towarzyszy człowiekowi od jego urodzenia aż do śmierci. Zajmuje on ważne miejsce w filogenetycznym rozwoju człowieka. Wśród...

Dlaczego mówimy głośno o przemocy

Źródło: Grupa Przeciw Przemocy w Terapii Osób Niepełnosprawnych PRZEMOC wobec NIEPEŁNOSPRAWNYCH Problem przemocy wobec dzieci został po raz pierwszy dostrzeżony na szeroką skalę w USA w latach sześćdziesiątych, by następnie wielokrotnie potwierdzić jego istnienie w...