AUTYZM 14

AUTYZM 14

Z przyjemnością informujemy, że już ukazał się nowy numer pisma AUTYZM 14.W znacznej części pisma zamieściliśmy artykuły prezentowane podczas sesji naukowej „Autyzm wyzwaniem XXI wieku” (Sopot, 2 kwietnia 2014 r.), której przyświecała idea upowszechniania dobrych praktyk i chęć zwrócenia uwagi na istniejące stale braki w realizowaniu Karty Praw Osób z Autyzmem, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 12 lipca 2013 r.:

Spis treści:

Ewa Szmytkowska – Dylematy związane z dorosłością osób z autyzmem.
Hanna Jaklewicz – Agresja w okresie adolescencji u osób z autyzmem (na podstawie badań longitudinalnych).
Anna Mirny, Grażyna Pesta – Autyzm: potrzeby, komunikacja i edukacja w ZSS nr 5 w Sopocie.

Sabina Grajber, Izabela Dobosz, Anna Drożdż, Magdalena Jelonek – Przełamywanie izolacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Milena Wawrzeńczyk – Dziecko autystyczne w szkole specjalnej.
Renata Bray, Rafał Bray – Olek – uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej.
Zbigniew Szot – Zastosowanie intensywnych powtórzeń ćwiczeń w rehabilitacji ścięgna Achillesa lewej nogi (opis przypadku).
Małgorzata Megi Mikos – Wykradanie.
Małgorzata Megi Mikos – Z życia Kosmitów.
Paweł Pflegel – Przegląd badań.