Duchowy wymiar psychiki osób autystycznych

Duchowy wymiar psychiki osób autystycznych

Punktem wyjścia moich rozważań nad przejawami duchowego wymiaru psychiki osób autystycznych jest pytanie, dlaczego sfera ta jest często niedoceniana lub nie w pełni dostrzegana w…

Read Article →
Autoterapia dziecka autystycznego

Autoterapia dziecka autystycznego

Delacato (1995) na początku lat 70-tych jako pierwszy dostrzegł w dziwacznych, stereotypowych zachowaniach dziecka autystycznego próby samowyleczenia, przetrwania w niezrozumiałym świecie doznań percepcyjnych.

Read Article →
Niedyrektywne formy terapii

Niedyrektywne formy terapii

Zasady niedyrektywnej terapii zabawowej, opracowane przez V. Axline, zostały oparte na Rogersa koncepcji terapii niedyrektywnej. Rogers podkreślał u nauczyciela postawę akceptacji, zaufania i nagradzania, jako…

Read Article →
UWOLNIJ MARZENIA – Raun Kaufman

UWOLNIJ MARZENIA – Raun Kaufman

Raun Kaufman został zdiagnozowany w wieku 18 miesięcy jako opóźnione w rozwoju dziecko z autyzmem ( IQ poniżej 30). Jego rodzice Barry i Samahria Kaufman…

Read Article →
Terapia Holding

Terapia Holding

M. Welch opracowując zasady terapii “holding” oparła się na swoich doświadczeniach terapeutycznych w kontakcie z dziećmi z zaburzeniami relacji emocjonalnych oraz założeniach etologicznych…

Read Article →
Terapia EEGBiofeedback

Terapia EEGBiofeedback

Od 26 czerwca 2007 mój syn Wojtek uczestniczy w terapii EEGBiofeedback. Terapię prowadzę sama, jestem przeszkolona, mam certyfikat I stopnia. Zdecydowałam się na prowadzenie terapii…

Read Article →
Dziecko autystyczne w szkole masowej

Dziecko autystyczne w szkole masowej

Autyzm – to ciągle jeszcze wielka niewiadoma. Kiedy w 1997 roku rozpoczęłam pracę w klasie integracyjnej na stanowisku pedagoga wspomagającego, autyzm znałam z nielicznej dostępnej…

Read Article →
Wspinaczka skałkowa terapią dla osób z autyzmem

Wspinaczka skałkowa terapią dla osób z autyzmem

Wspinaczka skałkowa – sport ekstremalny – dla osób z autyzmem? Tak, jak najbardziej!

Read Article →