Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu  już za dwa tygodnie. Jak zwykle nasza Fundacja rozpoczyna ten tydzień Koncertem Charytatywnym na rzecz farmy dla osób z autyzmem  w Kwiekach.

Zagrają dla nas Leszek Dranicki i Wojciech Staroniewicz, wieczór zapowiada się wspaniale   

Przesłaniem tegorocznych obchodów w krajach Europy jest „autyzm i wyzwania dorosłości”, więc  misja Fundacji Dom Rain Mana bardzo adekwatnie wpisuje sie w ten temat. Międzynarodowa organizacja Autyzm-Europe opisuje problem: Co się stanie z 3,3 milionami dorosłych osób z autyzmem gdy ich rodzice odejdą?

Podczas Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 , rodzice dzieci z autyzmem wzywają do większego finansowania, zaangażowania we wsparcie dorosłych osób z autyzmem. Obecnie w Unii Europejskiej żyje około 3,3 miliona osób z autyzmem , jednak w większości są to kraje europejskie, w których nie ma ( lub jest bardzo mało) miejsc stałego pobytu i wsparcia dla starszych osób z autyzmem. Brak usług nie dziwi, zważywszy na to, że diagnozowanie i klasyfikacja autyzmu z punktu medycznego zaczęły się stosunkowo niedawno. Niestety brak fachowej opieki i wsparcia po stracie najbliższych opiekunów może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Przykładem na to może być ostatnie zdarzenie jakie miało miejsce we Francji – 49- letni mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną ( który rok temu został pozostawiony bez wsparcia , po śmierci swojej matki) zmarł samotnie w mieszkaniu .Ciało mężczyzny zostało znalezione miesiąc później – w stanie rozkładu. Przypadek ten ilustruje problem osób z autyzmem, którzy  pozostawieni są bez opieki i środków -sami i bezbronni. W całej Europie, rodzice dzieci z autyzmem, wymagających  specjalnego, fachowego wsparcia, niepokoją się o ich przyszłość, gdyż zdają sobie sprawę, że  nie poradzą sobie same w życiu. Ostatnie badanie w Wielkiej Brytanii wykazały, że 96% rodziców dzieci z autyzmem boi się o ich przyszłość, o czas, kiedy oni już nie będą mogli się nimi zająć.

Paul Maillard, ojciec 46-letniego Xaviera, który cierpi na autyzm, opisuje: „Kilka lat temu zaczęliśmy się niepokoić o przyszłość naszego syna. Podobnie jak wielu innych rodziców osób z autyzmem zadawaliśmy sobie to samo pytanie : co stanie się z naszym synem , gdy nas już tu zabraknie?” Podczas gdy w Europie jest mało rozwiązań dla tego problemu ,  kilka rodzin we Francji ( w Messimy) stworzyło miejsce , gdzie ich synowie i córki  będą mogli dorastać w bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb warunkach. „Dwa lata temu Xavier przeprowadził się do Sesame Village, małej farmy przystosowanej dla dorosłych osób z autyzmem” tłumaczy Maillard i dodaje, że, „ Wszystko jest tu  dostosowane do potrzeb Xaviera, znajdują się tu 4 domy specjalnie zaprojektowane dla osób z autyzmem. Ma on tam wsparcie, którego potrzebuje i może kontynuować swój  aktywny styl życia – prowadzone są tam zajęcia aktywizujące: pływanie, spacery, jazda konna – ale w tempie, które jest dostosowane do jego wieku i stopnia niepełnosprawności”. Niestety większość starszych osób z autyzmem nie ma takiego szczęścia jak Xavier i zderza się z nieustającym brakiem pomocy i wsparcia w odpowiedniej formie.Wraz ze zwiększającą się ilością  osób, u których diagnozuje się autyzm ( obecnie 1 na 150 osób w całej Europie) wzrasta potrzeba większego finansowania, domów i wsparcia dla osób z autyzmem . Europejski Rok  Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej służy podkreśleniu, że osoby z autyzmem dorastając, a potem starzejąc się, napotykają na coraz więcej problemów, w których rozwiązanie potrzeba zaangażowania całego społeczeństwa. W Unii Europejskiej, odsetek populacji osób które są powyżej 65 roku życia wzrośnie z 17,4% w 2010r. do 29,5% w 2060 r. W 2060 roku znaczna część Europejczyków ( bo 3,3 miliona osób) , którzy mają autyzm będzie w wieku powyżej 65 lat . „Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, trudności i społeczne wykluczenie doświadczane przez osoby z autyzmem tylko wzrośnie” , wyjaśnia wiceprezes Autism-Europe Evelyne Friedel. Starsze osoby z autyzmem są szczególnie zaniedbane społecznie w Europie. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami jest prawem człowieka – Francja i Unia Europejska zatwierdziły to, podpisując na Kongresie Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

„ Ten rok jest Europejskim Rokiem poświęconym problemom starości, a we Francji rząd oficjalnie wyróżnił „autyzm” jako sprawę roku. W związku z tym zachęcamy rząd Francji i Unii Europejskiej do wypełnienia tych zobowiązań wynikających z UNCRPD i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem.” -podsumowuje Evelyne Friedel. Organizacja Autism- Europe wraz z Sesame Autisme (Francja) i TED Sans Frontieres (Kanada) tworzą wydarzenie, które ma na celu rozpropagowanie informacji o autyzmie i uświadomienie problemu dorosłych osób z autyzmem : „ Europejskie Dni Autyzmu 2012 – Autyzm i wyzwania dorosłości”.