AUTYZM-POMORZE

AUTYZM-POMORZE

Jest nas coraz więcej: dzieci z autyzmem, ich rodziców, profesjonalistów zajmujących się  tematyką autyzmu, a w konsekwencji – więcej organizacji pozarządowych działających na rzecz tej grupy… We wrzesniu tego roku pięć spośród  nich, z inicjatywy naszej Fundacji Dom Rain Mana, zawarło  POROZUMIENIE AUTYZM – POMORZE, które zgodnie z podpisaną Umową jest  dobrowolnym forum autonomicznych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin. Te organizacje, oprócz wymienionej wyżej naszej Fundacji z Sopotu to:  Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Rozwoju, z Gdańska, ADAPA Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju, z Gdyni, Fundacja Autyzm w Rodzinie,  z Gdańska i Stowarzyszenie Autyzm bez Tabu, z Gdańska. Pierwszym wspólnym działaniem   będzie Konferencja Naukowa „Autyzm – i co dalej” , którą organizujemy przy współudziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. To juz 4.12.2012 r, w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Wydarzenie jest na pewno oczekiwane przez pomorską społeczność, skoro rejestrację musieliśmy zamknąć już po tygodniu zapisów… z powodu braku miejsc  !