Powiązania między autyzmem a sekretyną

Powiązania między autyzmem a sekretyną

Parker Beck to miły, zachwycający pięciolatek. Dwa lata wcześniej był bardzo zaburzonym, niemówiącym i nieszczęśliwym dzieckiem z chroniczna biegunką. Jego rodzice – Victoria i Gary wypróbowali dokładnie wszystkich sposobów leczenia i badania…

w tym: rezonansu magnetycznego, EEG, SPECT, testów na alergię i wiele innych. Ostatecznie wyrazili jeszcze zgodę by sprawdzić przewód pokarmowy za pomocą endoskopii. Victoria szczegółowo przestudiowała przedmiot i uznała, że test wymaga infuzji sekretyny.
Sekretynie poświęcono niewiele uwagi w podręcznikach i encyklopediach medycznych. Jest to naturalna substancja, hormon (pierwszy zdiagnozowany) stosowany przy diagnozie (a nie-leczeniu) problemów trawiennych.

Lekarze sprzeciwili się, ponieważ przy normalnej procedurze endoskopii sekretyna nie była konieczna. Obserwacje preferencji żywieniowych. Parkera poczynione przez matkę przekonały ją, że istotą jego przypadku była nadkwasota i niedobór enzymu panreatyny. Przekonała ona lekarza, że podanie sekretyny niczym nie zagraża dziecku.

Reakcja Parkera na sekretynę była niespodziewana. Bardzo silnie na zastrzyk zareagowała trzustka. Jeszcze większą niespodzianką było działanie długofalowe. Pod każdym względem nastąpił postęp. W ciągu trzech tygodni chłopiec przerobił dwa słowniki z setkami słów i krótkimi zdaniami (chcę soku). Ponadto inicjował kontakt wzrokowy, zaczął zwracać uwagę na osoby, filmy, muzykę. Zaczął odpowiadać na polecenia. Zaczął rysować i nazywać rzeczy narysowane. Po pięciu tygodniach poprawa ustała. Parker potrzebował więcej sekretyny, lecz lekarz zapatrywał się na to sceptycznie.
Wtedy, to był lipiec 1996, Victoria zadzwoniła do mnie. Byłem zafascynowany. Nie, powiedziałem jej, nigdy wcześniej nie słyszałem o czymś podobnym. Podsunąłem jej kilka sugestii, które okazały się pomocne i zachęciłem do sporządzenia pisemnej dokumentacji odkrycia, tak by mogło być użyteczne dla innych.

Powtórzono SPECT, badania krwi i inne żądane badania laboratoryjne. Ostatecznie lekarz powtórzył zastrzyk (dożylnie) po 9 miesiącach i kolejny – 3 miesiące później. Po każdym następowała większa poprawa. Jednocześnie Becksowie kompletowali nagrania video przed i po secretinie. Victoria uruchomiła internetowe strony dla innych zainteresowanych.
Opierając się na raportach innych rodziców i lekarzy jest pewne, że reakcja Parkera na sekretynę nie jest wyjątkowa. Aktualnie sekretynę otrzymuje około 120 dzieci z autyzmem i cechami autystycznymi. Leczeniem kieruje 20 lekarzy z USA. Wszyscy byli zainspirowani tym, co się zdarzyło z Parkerem Beckiem. Te ilości powiększają się każdego dnia. Victoria wystąpi ze swoim pierwszym publicznym wykładem na konferencji DAN w New Jersey 3-4 października. Ja zachęcam Ferring Laboratories, wyłącznego producenta sekretyny do zwiększenia produkcji.

Lekarze przypuszczają, że 60 % dzieci z autyzmem zareaguje pozytywnie na sekretynę. Rezultaty są czasami nadzwyczajne:

  • Opowiedziała mi matka 13 letniej dziewczynki, że już w ciągu pierwszego dnia nawiązywała ona kontakt wzrokowy. Dziewczynka zaczęła logicznie mówić. Samorzutnie odrzuciła swoje zatyczki do uszu, które miała zakładane ze względu na nadwrażliwy słuch.
  • Rodzice 4 letniego chłopca donieśli, że w ciągu kilku miesięcy jego IQ (iloraz inteligencji) wzrósł z 60 do 120.
  • Wysoko funkcjonujący chłopiec z autyzmem napisał do przyjaciela: “zaczynam się znacznie lepiej orientować w przestrzeni. Po raz pierwszy kolory są nadzwyczaj czyste i klarowne. Fantastyczne są tak głębokie kolory, nigdy nie widziałem ich w ten sposób.”
    Oprócz informacji dotyczących poprawy zachowania i poznania zmysłowego po sekretynie, jest wiele doniesień wskazujących na niespodziewane zmiany funkcji fizjologicznych. Na przykład:
  • U 4 dzieci zmniejszył się poziom przeciwciał różyczki i świnki – z ekstremalnie wysokiego wrócił do normy.
  • Skany SPECT uwidoczniły znaczącą poprawę krążenia krwi.
  • U wielu dzieci znacząco obniżył się poziom amoniaku we krwi.
  • Sekretyna normalizuje funkcje jelit u wielu dzieci z biegunkami lub zaparciami.

Jak może to wszystko dziać się za przyczyną sekretyny, skromnego hormonu trawiennego?

Może, ponieważ poza rolą w trawieniu secketyna jest blisko związana z wieloma czynnościami mózgu, w tym ze stymulowaniem produkcji i utylizacji neurotransmitera serotoniny. Receptory (zakończenia odbiorcze) sekretyny są w wielu miejscach w centralnym układzie nerwowym (np. w oczach). Niewątpliwie sekretyna odgrywa rolę w problemach gastroentorologicznych popularnych u dzieci z autyzmem.

Sekretyna musi być zlecona przez lekarza. Jeśli chcesz by dziecko lub dorosły z autyzmem było leczone sekretyną, to napisz lub wyślij fax (nr 619-563-6840) z prośbą o kopię jednostronicowego formularza lub skopiuj go ze stron:

www.autism.com/ari lub www.secretin.com. Przepisy FDA pozwalają lekarzom stosować leki tak jak sobie życzą: nawet jeśli sekretyna jest polecana do celów diagnostycznych, to może być legalnie podawana dla leczenia autyzmu.

Źródło: Bernard Rimland – Autism Research Review International 1998 nr 3.
Tłumaczyła: Ewa Szmytkowska