pismoautyzm16O obliczach autyzmu, jego wielu postaciach, potrzebie zrozumienia dotkniętych nim osób i sposobach pomocy mówiliśmy podczas Konferencji Naukowej „Oblicza Autyzmu”, która odbyła się 19 listopada 2015 roku w Uniwersytecie SWPS w Sopocie, a przygotowana była wspólnymi siłami pracowników tej Uczelni i Fundacji Dom Rain Mana. AUTYZM nr 16 prezentuje niektóre z przedstawionych tam referatów.

W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły :

  • Hanna Jaklewicz – Retrospektywna ocena doświadczeń świata z perspektywy autyzmu / streszczenie /
  • Jolanta Wierzba – Autyzm a submikroskopowe aberracje chromosomowe – nowe możliwości diagnostyczne
  • Zbigniew Szot – Dotychczasowy dorobek i nowe doświadczenia w terapii ruchowej osób z autyzmem, prowadzonej metodą stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń (SSP)
  • Bożena Chrostowska – Stopem z Zespołem Aspergera. Matki zapiski z podróży
  • Małgorzata Osowiecka, Kamila Widawska – Twórczość i autyzm
  • Beata Gajewska, Joanna Lewandowicz – Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej
  • Alina Perzanowska – Doświadczenia z prowadzenia ośrodka dla dorosłych osób z autyzmem.
  • Paweł Pflegel – Przegląd badań Zamówienia można wysyłać na email: fundacja@domrainmana.pl

Pismo w cenie 8 zł + koszt wysyłki (zależnie od wagi przesyłki – od 2 zł za przesyłkę  do 3 egz.)

Płatność już PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI na podane na dołączonym rachunku konto

Fundacji Dom Rain Mana / ING Bank Śląski 30 1050 1764 1000 0022 9906 6064 /.

Posiadamy także w sprzedaży ostatnie numery AUTYZMu nr 12 i  nr 13 – po 5 zł za egzemplarz oraz AUTYZM nr 14 i nr 15 – po 8 zł za egz.