AUTYZM 16

AUTYZM 16

O obliczach autyzmu, jego wielu postaciach, potrzebie zrozumienia dotkniętych nim osób i sposobach pomocy mówiliśmy podczas Konferencji Naukowej „Oblicza Autyzmu”, która odbyła się 19 listopada 2015 roku w Uniwersytecie SWPS w Sopocie,

a przygotowana była wspólnymi siłami pracowników tej Uczelni i Fundacji Dom Rain Mana. AUTYZM nr 16 prezentuje niektóre z przedstawionych tam referatów.

W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły :

  • Hanna Jaklewicz – Retrospektywna ocena doświadczeń świata z perspektywy autyzmu / streszczenie /
  • Jolanta Wierzba – Autyzm a submikroskopowe aberracje chromosomowe – nowe możliwości diagnostyczne
  • Zbigniew Szot – Dotychczasowy dorobek i nowe doświadczenia w terapii ruchowej osób z autyzmem, prowadzonej metodą stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń (SSP)
  • Bożena Chrostowska – Stopem z Zespołem Aspergera. Matki zapiski z podróży
  • Małgorzata Osowiecka, Kamila Widawska – Twórczość i autyzm
  • Beata Gajewska, Joanna Lewandowicz – Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej
  • Alina Perzanowska – Doświadczenia z prowadzenia ośrodka dla dorosłych osób z autyzmem.
  • Paweł Pflegel – Przegląd badań