AUTYZM 17

AUTYZM 17

Z przyjemnością informuję, że ukazał się nowy 17 numer pisma AUTYZM.

Spis treści:

  • Wspominamy ś.p. Profesor Hannę Jaklewicz (1932 – 2016) : – Jacek Bomba, – Ewa Szmytkowska, – Andrzej Gardziel: List pożegnalny do Pani Profesor Hanny Jaklewicz.
  • Hanna Jaklewicz, Andrzej Gardziel, Dziecko autystyczne i jego lęki.
  • Agnieszka Słopień, Marta Mozol-Jursza, Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu autyzmu z uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży.
  • Alina T. Midro, Zespól Retta – spojrzenie lekarza genetyka z perspektywy spotkania Euro Rett Association i 25- lecia Włoskiego Stowarzyszenia Rodziców z z.Retta w Rzymie 2015.
  • Marta Wilanowska, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Ellen Notbohm, Weronica Zysk, Zachowanie.
  • Paweł Księżyk, Bajka na temat autyzmu i akceptacji odmienności.
  • Monika Kończyk, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących ustaw.
  • Paweł Pflegel, Przegląd badań.