autyzm 19

AUTYZM 19

Autyzm to złożone, wielopostaciowe zaburzenie. Warto na ten temat czytać, aby móc zrozumieć i umiejętnie pomagać osobom z autyzmem.

Zachęcamy do lektury nowego 19 numeru pisma AUTYZM !

W tym numerze:

  • Stephen M. Edelson – Prowadzone na dużą skalę  badania wskazują na złożoność autyzmu.
  • Agnieszka Wroczyńska – Nowoczesna diagnostyka medyczna pomocą osobom ze spektrum autyzmu.
  • Celina Twardysz – Attention Autism – nieodparte zaproszenie do nauki.
  • Małgorzata Kurowska – Nie święci garnki lepią – czyli subiektywne doświadczenia z prowadzenia zajęć ceramiki z uczniami z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych w Sopocie.
  • Jakub Dyda  – Ski terapia – czyli narciarstwo bez dyskryminacji.
  • Krzysztof Galiński  – Poszukiwanie przestrzeni dla innych.
  • Ewelina Kwiatkowska – Czy dzieci specjalnej troski mają  dostęp do leczenia?
  • Ewa Szmytkowska – Dzieci zagubione w rzeczywistości. Krótka historia wiedzy o autyzmie.
  • Przegląd Badań: Alergia pokarmowa – najczęstszy stan alergiczny w autyzmie.