Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi. Konferencja Naukowa 12.04.2019

Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi. Konferencja Naukowa 12.04.2019

Kwiecień  od 2007 roku poświecony jest autyzmowi. W tym miesiącu mieszkańcy Europy dołączają  do reszty świata  apelując o zwiększoną świadomość istoty autyzmu.

Podnoszenie świadomości społecznej jest niezbędne, aby zrozumieć miliony osób  cierpiących na autyzm, które żyją w naszym sąsiedztwie, codziennie uczęszczają do szkół, robią zakupy, odwiedzają urzędy i korzystają z transportu publicznego. Aby, także, skuteczniej im pomagać i wspierać ich rodziny. Autyzmu nie da się wyleczyć, ale wsparcie na przestrzeni całego życia pozwala osobom z autyzmem wykorzystać cały swój potencjał.

Konferencja „Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi.”  jest odpowiedzią na ten  apel środowiska związanego z Fundacją Dom Rain Mana i Sopocką Biblioteką Sopoteka. Mamy nadzieję, że to naukowe  spotkanie przyczyni się w jakimś stopniu do zrozumienia szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem i  umożliwi rozwijanie ich indywidualnych talentów oraz wskaże możliwości poprawienia dostępu do usług pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Konferencja  naukowa : „Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi. 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n.med. Jolanta Wierzba, prof dr hab. Zbigniew Szot, dr n.med. Agnieszka Wroczyńska

Konferencja naukowa : Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi.
Program Konferencji:

Rejestracja od g. 10.30 – 11.30

11.30 Uroczyste otwarcie i prowadzenie sesji – prof dr hab. Zbigniew Szot

11.35 Jarosław Maszota – Autyzm. Inne spojrzenie na otoczenie. (śpiew – rapp)

11.40 Ewa Szmytkowska – Dzieci zagubione w rzeczywistości. Krótka historia wiedzy o autyzmie.

12.00 Agnieszka Wroczyńska – Nowoczesna diagnostyka medyczna – jak może pomóc osobom z autyzmem?

12.30 Elżbieta Niklewska-Piotrowska – Doświadczenia w stosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej u dzieci ze spektrum autyzmu.

13.00 Małgorzata Kurowska – Nie święci garnki lepią czyli praktyka zajęć ceramiki z młodzieżą z autyzmem.

13.20 Dyskusja.
13.35 Przerwa – 30 min.

14.05 Celina Twardysz – Attention Autism – nieodparte zaproszenie do nauki.

15.05 Izabela Minga i Iwona Mostowska – Trening umiejętności społecznych w Dziecięcym Klubie Integracyjnym TAO w Wejherowie jako czynnik rozwijający Maksymiliana i Krzysia

15.25 Jakub Dyda – Ski – terapia, czyli narciarstwo zjazdowe bez dyskryminacji.

15.45 Dyskusja.

Zamknięcie obrad godz. 16.00

Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy na adres : fundacja@domrainmana.pl
Będzie nam miło jeśli rejestrując się napiszecie dlaczego interesuje was temat autyzmu.

Zainteresowani otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji.
Czekamy na zgłoszenia, jak zawsze obowiązuje kolejność zapisu