AUTYZM 10

AUTYZM 10

W numerze ważne artykuły

Paul Shattock – Biomedyczne aspekty autyzmu
Artur Krigsman – Stany patologiczne układu pokarmowego u dzieci z autyzmem – analiza i leczenie. (w artykule kolorowe zdjęcia zmian w układzie pokarmowym!)
Marcin Michalski – Autystyczne abecadło (część pierwsza)
Zbigniew Szot, Karolina Grechuta – Rezultaty terapii ruchowej w kształtowaniu się zdolności motorycznych osób z zespołem Aspergera
Alina T. Midro – Domyślność serca (interesująco na temat genetyki)
Paweł Pflegel – Przegląd badań (biomedycznych)
Anna Dobrowolska – Wspinaczka skałkowa terapią dla osób z autyzmem
Zbigniew Szot – Konferencja
Maria Dąbrowska-Jędral – O „Materii Autyzmu” – recenzja
Ewa Szmytkowska – Nad Kwiekami świeci słońce

autyzm_10-2010  – pobierz plik PDF