AUTYZM 9

AUTYZM 9

Kolejny numer pisma już dostępny…

w numerze m.in.:

1. Gary B. Mesibov i Victoria Shea, Kultura autyzmu Od teorii do praktyki pedagogicznej. [ Część druga]

2. Chun Wong, Dziesięć mitów na temat autyzmu

3. Alina Midro, Dziecko z zespołem uwarunkowanym genetycznie przed i po urodzeniu – spojrzenie lekarza.

4. Katarzyna Goździewska, Dogoterapia jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci z autyzmem.

5. Wiesława Paszek, Studium przypadku dziecka głęboko niepełnosprawnego umysłowo z cechami autyzmu

6. Beata Gajewska, Codzienność a seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

7. Alina Midro, Spotkałam Wandzię

8. Rafał Motriuk, Dwie kartki z dziennika ojca. Autyzm, terapia, życie codzienne.

9. Alina Perzanowska, Farma Życia jest zagrożona!

10. KRONIKA

10.1 Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy – Elwira Senger

10.2.Koncert charytatywny na rzecz farmy dla osób z autyzmem – Ewa Szmytkowska

10.3. Robotyka w służbie autyzmu – Ewa Szmytkowska

10.4. Najnowsze badania nad autyzmem – Ewa Szmytkowska

10.5. Modelowa farma dla osób z autyzmem. – Ewa Szmytkowska

10.6 Szósty Światowy Kongres Zespołu Retta – Paryż 2008 – R. Anna Różalska

10.7 Udana konferencja – Zbigniew Szot

autyzm_09-2009 – pobierz plik PDF