AUTYZM 18

AUTYZM 18

12 kwietnia 2018 r. Fundacja Dom Rain Mana zorganizowała  konferencję „Nasz Autyzm”, by pokazać rodzicielskie dokonania i sposoby docierania do dziecka. Jesteśmy o tym przekonani – często właśnie rodzice są ekspertami, a ich wiedza i doświadczenie życia z autyzmem jest nie do przecenienia.

AUTYZM nr 18 jest w znaczącej  części zapisem tych sesji konferencyjnych.

W tym numerze:

  • Jolanta Wierzba – Autyzm – dalsze zmagania z diagnozowaniem przyczyny.
  • Agnieszka Wroczyńska –  Autyzm i aktywacja mastocytów – medyczny punkt widzenia na historię  rozwoju chłopca z ASD i nietypowami objawami.
  • Agata Badura – Córka bohaterów.
  • Magdalena Danielewicz – Aleksandry droga do gwiazd.
  • Mikołaj Muskat – Son Rise w Gdańsku, czyli edukacja domowa Maksa.
  • Kinga Smaga – Wystarczająco dobra matka i spektrum autyzmu.
  • Katarzyna Michałowska, Paulina Motyl-Słowicka – Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji.
  • Zbigniew Szot – U źródła powstania metody terapii ruchowej stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń.
  • Bożena Kisiel – W Kwiekach.
  • 10 rzeczy, które rodzice dziecka z autyzmem chcieliby usłyszeć od swoich bliskich.
  • Paweł Pfegel – Stan badań.