Autyzm nr 18

Autyzm nr 18

12 kwietnia 2018 r. Fundacja Dom Rain Mana zorganizowała  konferencję „Nasz Autyzm”, by pokazać rodzicielskie dokonania i sposoby docierania do dziecka. Jesteśmy o tym przekonani – często właśnie rodzice są ekspertami, a ich wiedza i doświadczenie życia z autyzmem jest nie do przecenienia.

AUTYZM nr 18 jest w znaczącej  części zapisem tych sesji konferencyjnych.

W tym numerze:

 • Jolanta Wierzba – Autyzm – dalsze zmagania z diagnozowaniem przyczyny
 • Agnieszka Wroczyńska –  Autyzm i aktywacja mastocytów – medyczny punkt widzenia na historię  rozwoju chłopca z ASD i nietypowami objawami
 • Agata Badura – Córka bohaterów
 • Magdalena Danielewicz – Aleksandry droga do gwiazd
 • Mikołaj Muskat – Son Rise w Gdańsku, czyli edukacja domowa Maksa
 • Kinga Smaga –  Wystarczająco dobra matka i spektrum autyzmu
 • Katarzyna Michałowska, Paulina Motyl-Słowicka – Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji
 • Zbigniew Szot – U źródła powstania metody terapii ruchowej stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń
 • Bożena Kisiel – W Kwiekach
 • 10 rzeczy, które rodzice dziecka z autyzmem chcieliby usłyszeć od swoich bliskich
 • Paweł Pfegel – Stan badań