Czy istnieje lekarstwo na autyzm?

Czy istnieje lekarstwo na autyzm?

Każde dziecko posiada sobie właściwy potencjał możliwości i trzeba szukać indywidualnych dróg, które pomogą mu stać się osobą tak samodzielną i przystosowaną społecznie, jak tylko możliwe.

Musimy pamiętać, że także dzieci z autyzmem różnią się między sobą:
– zachowaniem,
– ilorazem inteligencji oraz poziomem umiejętności.
– osobowością i charakterem.

Wyleczyć to znaczy “przywrócić do zdrowia fizycznego, psychicznego, stanu normalnego”.  Z medycznego punktu widzenia nie ma leku na naprawienie zmian mózgu, które są przyczyną autyzmu. Możemy jednak wpływać na poprawę stanu osoby z autyzmem:

– rozpoznając i lecząc choroby, jeśli towarzyszą autyzmowi (padaczka, kandydoza, alergie),
– wprowadzając, jeśli konieczne, odpowiednią dietę,
– uzupełniając, jeśli występują, niedobory mikroelementów i witamin,
– odczulając lub stymulując nadwrażliwe czy niewrażliwe zmysły (przy zaburzeniach integracji sensorycznej),
– w uzasadnionych medycznie przypadkach podając leki (przeciw epilepsji, uspokajające).

PRZYJMUJEMY JEDNAK, ŻE W PRZYWRACANIU DO ZDROWIA DZIECKA Z AUTYZMEM PODSTAWOWE ZNACZENIE MA INDYWIDUALNIE DOBRANA TERAPIA I EDUKACJA. JEST WAŻNE BY BYŁA PODJĘTA MOŻLIWIE WCZEŚNIE I INTENSYWNIE.

Jest wiele technik i podejść terapeutycznych, co odzwierciedla nieprzerwane dążenie klinicystów, by pokonać kluczowe symptomy autyzmu.

Źródło: Fundacja Dom Rain Mana