Poznaj mity na temat autyzmu

Poznaj mity na temat autyzmu

Autyzm to ciężkie zaburzenie rozwojowe, bardzo często sprzężone z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami odporności, metabolizmu i  innymi problemami zdrowotnymi, dotyka sfer ważnych dla funkcjonowania osoby w społeczeństwie, mowy, kontaktów z innymi ludźmi i zachowania. Osoby z autyzmem są wyjątkowe, tak jak wyjątkowy jest każdy z nas.

Spójrzmy na kilka mitów i opinii, które dotyczą świata autyzmu:

1/ Autyzm jest chorobą psychiczną, podobną do schizofrenii.

NIE, autyzm nie ma nic wspólnego ze schizofrenią. Objawia się do 3 roku życia dziecka, ogranicza jego wyobraźnię (nie występują tu omamy i halucynacje, tak charakterystyczne w schizofernii). Jest neurobiologiczną i rozwojową dysfunkcją, która wpływa na zdolność komunikacji, socjalizacji i empatii.

2/ Osobę autystyczną można rozpoznać, patrząc na nią.

NIE to nieprawda,  osoby z autyzmem nie wyróżniają się wyglądem, autystyczne dzieci często mają „anielską” urodą.

3/ Autyzm jest wywołany przez brak więzi między matką i dzieckiem.

NIE, to nieprawda Ta teoria znana jako „teoria chłodnej matki” została stworzona przez amerykańskiego psychoanalityka dr Bruno Bettelheim’a w latach 50-tych i 60-tych i była przyczyną cierpień  wielu rodziców. Chociaż już dawno została obalona, to nadal bywa przywoływana. Autyzm nie ma nic wspólnego z nieodpowiednim rodzicielstwem czy brakiem uczuć. Obecnie jest postrzegany jako stan raczej biologiczny niż psychiczny.

4/ Wszystkie osoby autystyczne są bardzo zdolne.

NIE to nieprawda, choć liczba wybitnie uzdolnionych osób jest wśród osób z autyzmem większa niż w pozostałej części społeczności. Przyjmuje się, że jest to 10 % osób z autyzmem. W znacznym stopniu za ten stereotyp odpowiada film „Rain Man”! Nie wszystkie osoby autystyczne są tak błyskotliwe, jak Rain Man grany przez Dustina Hoffmana.

5/ Autyzmu nie można wyleczyć.

NIE, to nieprawda, autyzm można poddawać terapii i leczyć i  wielu pacjentów może wyzdrowieć. Najczęściej jednak wyzdrowienie dotyczy to małych dzieci poddawanych wczesnej interwencji medycznej i terapeutycznej.

6/ Jest jedna słuszna terapia dla osób z autyzmem.

NIE to nieprawda, osoby z autyzmem są różne i do każdej  z nich należy docierać we właściwy sposób. Aby terapia była skuteczna , to od nauczycieli dziecka oprócz profesjonalizmu należy oczekiwać  serdeczności i zrozumienia  dla szczególnego odbioru świata przez ucznia z autyzmem. Nie należy NIGDY wprowadzać do terapii dziecka procedur awersyjnych.

Obalajmy zakorzenione i niesprawiedliwe mity o autyzmie.

Ewa Szmytkowska