Pomóż zbudować dom dla dorosłych osób z autyzmem

Pomóż zbudować dom dla dorosłych osób z autyzmem

Autyzm jest teraz najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym. W niewielkim, 38 tysięcznym Sopocie pod opieką PPP jest 50 dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym. To znamienne, bo w r. 1988 mój syn Mateusz był tam jedynym takim dzieckiem. Jeszcze do niedawna wśród wielu specjalistów rozpowszechnione było przekonanie, że autyzm dotyczy jedynie wieku dziecięcego. Dziś Mateusz skończył 30 lat. Właśnie doczekaliśmy pierwszego w Polsce pokolenia dorosłych osób, które w dzieciństwie otrzymały diagnozę autyzmu…

Z autyzmu się nie wyrasta. Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, często 24 godziny na dobę. Zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo. W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na osoby z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie.

Misją Fundacji Dom Rain Mana jest niesienie  pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy  o autyzmie, a w dalszej perspektywie – stworzenie Domu Rain Mana.

Domu Rain Mana – to wzorowana na modelu irlandzkim  farma,  ośrodek stałego pobytu z domem i miejscami pracy i rehabilitacji,  gdzie dorośli z autyzmem pod okiem wyspecjalizowanych opiekunów i terapeutów będą mogli spokojnie żyć, pracować i rozwijać się, kiedy zabraknie ich rodziców.

Farma w przeciwieństwie do domów środowiskowych czy innych placówek umożliwia ludziom życie w symbiozie z przyrodą, daje poczucie swobody, oferuje szeroką gamę zajęć, prac, warsztatów dla każdego z członków tej małej społeczności, a jednocześnie ogranicza poczucie alienacji ze społeczeństwa.

Nasza Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.

Zapraszamy do zapoznania się z historią tego miejsca, projektem domu, postępami prac i całą szeroką działalnością Fundacji. Zapraszamy do lektury artykułów o autyzmie zamieszczonych na naszej stronie oraz w wydawanym przez Fundację piśmie „AUTYZM”. Jeśli popieracie nasze działania, w miarę możliwości wesprzyjcie je – dowiedzcie nasze coroczne koncerty charytatywne, weźcie udział w licytacjach, przekażcie darowiznę i pamiętajcie o nas przekazując 1% podatku na cele społeczne.