Światowy Dzień Autyzmu

Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia razem z  organizacjami z Porozumienia Autyzm-Pomorze i z  Sopockim Ratuszem świętowaliśmy Światowy Dzień Autyzmu.

Autyzm – częstszy niż myslisz – o tym mówiliśmy o godz. 19.00 pod sopockim ratuszem, który na znak solidarności z osobami z autyzmem  zostal oświetlony na niebiesko. Odczytaliśmy przygotowaną na ten dzień odezwę Autism-Europe, a potem nasi wolontariusze (harcerze z sopockiego hufca ZHP i uczniowie z I LO w Sopocie)  rozeszli się, by rozdawać przechodniom przygotowane z tej okazji ulotki.

Tekst odezwy, w naszym tłumaczeniu, tutaj: „Autyzm, powszechne ale i często niezrozumiałe dla większości zaburzenie, znajdzie się 2 kwietnia w centrum międzynarodowej uwagi. Autyzm to złożone zaburzenie mające wpływ na pracę mózgu. Upośledza ono funkcjonowanie w społeczeństwie oraz zdolności komunikacyjne, a także jest przyczyną nietypowych  niekontrolowanych czy powtarzalnych (stereotypowych) zachowań. Jest to dość częste zaburzenie – autyzm diagnozowany jest u 1 na 150 osób. Pomimo tak częstego występowania, osoby z autyzmem borykają się z szeregiem przeszkód w życiu codziennym, między innymi ograniczonym odstępem do dokładnej diagnostyki, odpowiednich terapii, edukacji, możliwości zatrudnienia i udziału w życiu społecznym. Dlatego sześć lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznaczyło  2 kwietnia  jako Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, aby zwrócić uwagę na istotne problemy osób z autyzmem na całym świecie.

Prawa osób autystycznych określone są w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Parlament Europejski oficjalnie uznał prawa osób autystycznych przyjmując pisemną deklarację – Kartę Praw Osób z Autyzmem. Pomimo to, w 2013 roku, który jest także Europejskim Rokiem Obywateli, prawa 3.3 miliona osób z autyzmem wciąż nie są respektowane w Europie w takim stopniu, jak innych obywateli. Prezes Autyzmu-Europa, Zsuzsanna Szilvàs, wyjaśnia: Potrzebna jest o wiele większa świadomość społeczna, aby urzeczywistnić prawa w życiu danej osoby, zaczynając od postawienia diagnozy, odpowiednio dostosowanej formy kształcenia już we wczesnym dzieciństwie, przez ofertę pracy w dorosłym życiu, a na opiece dla osób starszych skończywszy.

Autyzm jest zaburzeniem o dużym spektrum zróżnicowania. Zaburzenia w umiejętnościach społecznych i komunikacyjnych są zróżnicowane od łagodnych po poważne. Osoby z zaburzeniami o łagodnych charakterze często mogą uczyć się i pracować na równi z osobami zdrowymi, choć nierzadko towarzyszą temu trudności w zakresie interakcji społecznych i w komunikacji. Osoba z poważnymi zaburzeniami najczęściej wymaga 24-godzinnej opieki i wsparcia przez całe życie, także w najprostszych czynnościach, takich jak jedzenie, mycie, ubieranie. “Świadomość społeczna jest niezbędna, aby zrozumieć miliony ludzi cierpiących na autyzm, którzy codziennie uczęszczają do szkoły, robią zakupy, odwiedzają urzędy i korzystają z transportu publicznego. To także pierwszy krok w celu uzyskania większego wsparcia rządów, które maja za zadanie chronić prawa osób niepełnosprawnych”, dodaje p. Szilvasy. Autyzmu nie da się wyleczyć. Natomiast zrozumienie i wsparcie na przestrzeni całego życia pozwala osobom z autyzmem wykorzystać cały swój potencjał. W kwietniu tego roku mieszkańcy Europy dołączą do reszty świata  apelując o zwiększoną świadomość istoty autyzmu.”

/  wersja oryginalna na http://www.autismeurope.org/  /