Terapia EEGBiofeedback

Terapia EEGBiofeedback

Od 26 czerwca 2007 mój syn Wojtek uczestniczy w terapii EEGBiofeedback. Terapię prowadzę sama, jestem przeszkolona, mam certyfikat I stopnia. Zdecydowałam się na prowadzenie terapii…

Read Article →
Autyzm w oczach specjalistów

Autyzm w oczach specjalistów

Według klasyfikacji ICD-10 autyzm dziecięcy należy do całościowych zaburzeń rozwoju, grupy zaburzeń rozpoczynających się wcześnie w rozwoju dziecka, przejawiających się jakościowymi zaburzeniami komunikacji, interakcji społecznych,…

Read Article →
Relacja matki dziecka z autyzmem

Relacja matki dziecka z autyzmem

Pierwsze niepokojące symptomy zauważyłam, kiedy Piotruś skończył roczek. Nie potrafił usiedzieć/ ustać spokojnie: ciągle był w ruchu, nie zwracał uwagi na żadne niebezpieczeństwo. Musiał być…

Read Article →
Wybitnie uzdolnieni autyści

Wybitnie uzdolnieni autyści

Czy to prawda, że wśród dzieci z autyzmem zdarzają się dzieci wybitnie uzdolnione? Według obliczeń Bernarda Rimlanda osoby autystyczne posiadające nadzwyczajne uzdolnienia stanowią 10% całej…

Read Article →
Kiedy twój przyjaciel ma niepełnosprawne dziecko

Kiedy twój przyjaciel ma niepełnosprawne dziecko

Niepełnosprawne dziecko w rodzinie wywołuje bardzo duże napięcie u obojga rodziców i reszty rodzeństwa. Wielu z nas chciałoby pomóc, ale nie wie jak to zrobić…

Read Article →
Dziecko autystyczne w szkole masowej

Dziecko autystyczne w szkole masowej

Autyzm – to ciągle jeszcze wielka niewiadoma. Kiedy w 1997 roku rozpoczęłam pracę w klasie integracyjnej na stanowisku pedagoga wspomagającego, autyzm znałam z nielicznej dostępnej…

Read Article →
Wspinaczka skałkowa terapią dla osób z autyzmem

Wspinaczka skałkowa terapią dla osób z autyzmem

Wspinaczka skałkowa – sport ekstremalny – dla osób z autyzmem? Tak, jak najbardziej!

Read Article →